Efimob Efficient Solutions

efimob.com
Efimob Efficient Solutions

Software para a xestión da enerxía consumida por un grupo de cargadores de vehículos eléctricos.

Global Galician Parking

ggparking.com
Global Galician Parking

Sistema de detección de aparcadoiros libres, tanto en interiores como na vía pública.

Industrial Internet of Robots

Industrial Internet of Robots

Habilitador de tecnoloxía do Internet das Cousas que permite interconectar robots, de distinto provedor e antigüidade, nunha plataforma común.

Inprosec-Auto

Servizos e produtos específicos de ciberseguridade nas fábricas.

Kaleido Technology Solutions

Kaleido Technology Solutions

Tecnoloxía “self driving vehicles” para o manexo de mercadorías sen necesidade de infraestrutura física.

Lightbee Mobility

lightbeecorp.com
Lightbee Mobility

Tecnoloxía de comunicación por luz visible (VLC) en vehículos ou instalacións para transmitir datos.

Norlean Manufacturing & Productividad

norlean.com/
Norlean Manufacturing & Productividad

Proposta de valor unificada baseada na metodoloxía Lean, na experiencia en negocio e na tecnoloxía para mellorar a produtividade.

NORT3D (Ingeniería y fabricación del norte)

nort3d.com
NORT3D (Ingeniería y fabricación del norte)

Sistema de suxeición mixto para o movemento de pezas, baseado en tecnoloxía magnética e en fabricación aditiva.

Muutech Monitoring Solutions

muutech.com
Muutech Monitoring Solutions

Plataforma de software de monitoraxe para a recollida e visualización, en tempo real, de datos que proveñen do entorno industrial.

3D Vision Applied Technology

3D Vision Applied Technology

Deseño e fabricación de máquinas e solucións serie baseadas en visión artificial 3D, orientado a pezas cilíndricas.

Cablerías BB Energy

cableriasgroup.com
Cablerías BB Energy

Arquitectura eléctrica de potencia conformada, dunha aleación especial de aluminio, optimizada para vehículos eléctricos.

Flythings Technologies

flythings.io
Flythings Technologies

Plataforma software facilitadora da implementación do Internet das Cousas para abordar a adquisición e análise de grandes volumes de datos.

Humat Cobotic

humatcobotics.com
Humat Cobotic

Aplicacións industriais 4.0, utilizando a robótica colaborativa.

Global Productivity Solutions

gps-industrial.com
Global Productivity Solutions

Integrador de tecnoloxía para a mellora e automatización de liñas de produción e loxística.

Ingeniería y Control Merasys

merasys.es
Ingeniería y Control Merasys

Tecnoloxía de sensórica avanzada para a detección de defectos cun custo sustentable.

Netun Solutions

help-flash.com
Netun Solutions

Dispositivo luminoso para sinalizar un vehículo detido na calzada sen ter que saír do mesmo.

Lupeon

Garras robóticas, construídas a través de fabricación aditiva, cunha redución considerable de peso e un incremento nas funcionalidades.

Situm Technologies

situm.es/en
Situm Technologies

Plataforma de localización en interiores de activos móbiles, capaz de alcanzar a máxima precisión coa mínima infraestrutura.

VMS Automotive

vmsautomotive.com
VMS Automotive

Motocicleta 100% eléctrica de tres rodas cun novo sistema de amortiguación e abalo.

Xesol I Más D más I

xesolinnovation.com
Xesol I Más D más I

Produtos para a asistencia á condución.