Dtview 3D

Dtview 3D

Gafas de realidade virtual, aumentada e mixta para ver o interior de máquinas, procesos, deseños ou fábricas cun alto nivel de detalle.

Emdura

Emdura

Servizo integral de procesos de endurecemento e acabado de pezas de aceiro de altas esixencias.

Inmake Integra

Inmake Integra

Plataforma online que ofrece un servizo integral para todo o proceso de fabricación de prototipos mediante manufactura aditiva.

LiberIoT

Creación de infraestruturas privadas de IoT para despregar sensores inalámbricos de baixo custe alimentados por baterías simples.

Mobocen

Mobocen

Sistema de monitorización en tempo real de bombas hidráulicas.

Red Privada Ethereum e Integración con Docuten

Red Privada Ethereum e Integración con Docuten

Rede sectorial, securizada e de infraestrutura privada para descentralizar as solucións de forma electrónica por un servizo de notaría dixital.

Unimate Flexible Mobile Robot

Unimate Flexible Mobile Robot

Robot con sistema de visión e tecnoloxía de AGVs (vehículos de guiado automático) para desprazarse con autonomía pola planta.

SGS

SGS

Plataforma para mellorar os estándares de seguridade, refrixeración, lixeireza e confort do vehículo eléctrico.

TechEye

Plataforma de IoT para captar, almacenar e procesar datos para mellorar os procesos de control de calidade.

VR-AR Meifus

meifus.com
VR-AR Meifus

Creación de manuais interactivos de realidade virtual e aumentada para os traballos de mantemento en máquinas.

CIN Advanced Systems Galicia

cinsystems.es
CIN Advanced Systems Galicia

Solución de medición e detección de defectos por visión artificial para garantir a ausencia de fallos en pezas de seguridade mediante holografía conoscópica.

Efimob Efficient Solutions

efimob.com
Efimob Efficient Solutions

Software para a xestión da enerxía consumida por un grupo de cargadores de vehículos eléctricos.

Wearhealth

wearhealth.com
Wearhealth

Plataforma intelixente e interoperable baseada en intelixencia artificial e datos de IoT.

Industrial Internet of Robots (IIÔR)

Industrial Internet of Robots (IIÔR)

Habilitador de tecnoloxía do Internet das Cousas que permite interconectar robots, de distinto provedor e antigüidade, nunha plataforma común.

Inprosec-Auto

Servizos e produtos específicos de ciberseguridade nas fábricas.

Kaleido Technology Solutions

kaleidologistics.com
Kaleido Technology Solutions

Tecnoloxía “self driving vehicles” para o manexo de mercadorías sen necesidade de infraestrutura física.

Muutech Monitoring Solutions

muutech.com
Muutech Monitoring Solutions

Plataforma de software de monitorización para a recollida e visualización, en tempo real, de datos que proveñen do entorno industrial.

Norlean Manufacturing & Productividad

norlean.com
Norlean Manufacturing & Productividad

Proposta de valor unificada baseada na metodoloxía Lean, na experiencia en negocio e na tecnoloxía para mellorar a produtividade.

NORT3D (Ingeniería y fabricación del norte)

nort3d.com
NORT3D (Ingeniería y fabricación del norte)

Sistema de suxeición mixto para o movemento de pezas, baseado en tecnoloxía magnética e en fabricación aditiva.