Ancora

Ancora

Tecnoloxía para que as aplicacións móbiles conéctense directamente con máquinas ou calquera sistema produtivo para intercambiar información.

Augmented Factory

Augmented Factory

Plataforma web cloud ou en servidor local, que integra e xestiona solucións de realidade aumentada para a Industria 4.0.

Conectino

Conectino

Combinación de hardware, rede de datos e plataforma cloud para conectar a sistemas ou máquinas industriais (retrofitting) e convertelas en máquinas 4.0 interconectadas entre sí.

DataAir. Monitoreo de fugas de aire comprimido

DataAir. Monitoreo de fugas de aire comprimido

Desenvolvemento dunha solución de baixo custo que permite a vixilancia de instalacións de aire comprimido para a detección temprana de fugas.

DFA, analíticas y Big Data

DFA, analíticas y Big Data

Plataforma software que se alimenta de datos de sensores, sistemas de monitoraxe, variables do entorno, etc. e combínaas para obter información que optimice todos os procesos.

Digital Hunter Operator

Digital Hunter Operator

Operador de IoT industrial (IIoT) que poida despregar un conxunto de compoñentes e integralos para que se faga efectiva a dixitalización da industria.

Immersia

Immersia

Xemelgos dixitais interactivos con visualización avanzada de datos e coa incorporación de Realidade Virtual e/ou Aumentada.

Lightkey Mobility

Lightkey Mobility

Sistema de acceso, validación e identificación mediante tecnoloxía VLC (Visible Light Communications), que emprega a infraestrutura xa existente, e orientado á planta e ao vehículo.

Nort3D PGS

Nort3D PGS

Sistema de garras polivalentes para o movemento de pezas multimaterial, adaptable tanto ás liñas de manipulación como aos almacéns loxísticos para carga e descarga.

Rdc works - design to print

Rdc works - design to print

Desenvolvemento dunha metodoloxía que optimice, desde o punto de vista industrial, a fase de deseño para a impresión de pezas en 3D FDM (Fused Depositing Modeling).

DTView 3D

DTView  3D

Gafas de realidade virtual, aumentada e mixta para ver o interior de máquinas, procesos, deseños ou fábricas cun alto nivel de detalle.

Inmake Integra Additive Lean Manufacturing

Inmake Integra Additive Lean Manufacturing

Plataforma online que ofrece un servizo integral para todo o proceso de fabricación de prototipos mediante manufactura aditiva.

Mobocen

Mobocen

Sistema de monitorización en tempo real de bombas hidráulicas para aumentar a vida útil e diminuír o coste de mantemento.

SGS

SGS

Plataforma para mellorar os estándares de seguridade, refrixeración, lixeireza e confort do vehículo eléctrico.

Unimate Flexible Mobile Robot

Unimate Flexible Mobile Robot

Robot con sistema de visión e tecnoloxía de AGVs (vehículos de guiado automático) para desprazarse con autonomía pola planta.

VAX3D

VAX3D

Dispositivo de realidade virtual, aumentada e mixta convertible automaticamente cun hardware para sensorización e un software preprogramado, actuando o smartphone como proxector de imaxe