Bionix Supply Chain Data Driven Performance

Bionix Supply Chain Data Driven Performance

Solución integral para o control e visibilidade total da cadea de subministración que combina RFID, IoT e Intelixencia Artificial.

Connetik360

Connetik360

Plataforma de rápido despregamento e simple implantación que permita analizar os consumos enerxéticos en múltiples industrias.

Data Analytics en baterías de VE

Data Analytics en baterías de VE

Aplicación de modelos analíticos para o análise do ciclo de vida das baterías de vehículos eléctricos e a mellora na súa fabricación.

EMG-IIOT: Elements Manufactured For Living Industrial Iot

EMG-IIOT: Elements Manufactured For Living Industrial Iot

Deseño e fabricación de compoñentes con sensores intelixentes, integrados e calibrados, que permiten a monitorización, recollida e análise de datos IIoT.

Intelixencia artificial a medida

Intelixencia artificial a medida

Plataforma dixital que obtén datos dos activos en tempo real a través de conexións IoT, os cales son analizados mediante técnicas avanzadas de Machine Learning para lograr optimizar os procesos, detectar e predicir erros e avaliar riscos.

Irisbond

Irisbond

Desenvolvemento de solucións Eye Tracking para que os traballadores poidan operar, mediante a súa mirada, unha pantalla ou un robot.

Logicmelt

Logicmelt

Servizo de dixitalización para Industria 4.0 baseado en solucións innovadoras de Intelixencia Artificial e servizo de Computación Edge.

Minería de procesos con Inverbis

Minería de procesos con Inverbis

Software de minería de procesos que permite acometer proxectos de análise, optimización e monitorización de procesos industriais e de servizos.

Robot Plug In

Robot Plug In

Desenvolvemento de software flexible, destinado ao control de sistemas e procesos industriais, utilizando un robot como mestre da solución.

Whimcon

Whimcon

Sistema de xeolocalización en exteriores vía GPS de embalaxes.

4 Industry empregado conectado e a fábrica dixital

4 Industry empregado conectado e a fábrica dixital

Solución que conecta todos os sistemas da empresa industrial, dixitaliza as operacións industriais, identifica eventos, desencadea accións e xera fluxos de traballo dixitais, representando toda esta información nun xemelgo dixital 3D.

Allread Automatic Reading Software

Allread Automatic Reading Software

Software baseado en Deep Learning para detectar e dixitalizar texto, códigos e símbolos en contornos loxísticos complexos.

Ancora Connect&Assist

Ancora Connect&Assist

Tecnoloxía para que as aplicacións móbiles se conecten directamente con máquinas ou calquera sistema produtivo para intercambiar información.

Augmented Factory

Augmented Factory

Plataforma cloud que integra e xestiona solucións multiplataforma de realidade aumentada para Industria 4.0.

Conectino IOT

Conectino IOT

Combinación de hardware, rede de datos e plataforma cloud para conectar a sistemas ou máquinas industriais (retrofitting) e convertelas en máquinas 4.0 interconectadas entre si, en contornos nos que a conectividade a través de wifi ou rede sexa difícil ou requira de grandes infraestruturas de instalación.

DataAir. Monitoreo de fugas de aire comprimido/gas

DataAir. Monitoreo de fugas de aire comprimido/gas

Solución de baixo custe que permite o monitoreo de instalacións de aire comprimido e de gas de soldadura para a detección cedo de fugas e consumos fora do rango habitual.

Lightkey Mobility Platform

Lightkey Mobility Platform

Sistema de acceso, validación e identificación mediante tecnoloxía VLC (Visible Lixeiro Communications), que emprega a infraestrutura xa existente, e orientado á planta e ao vehículo.

Nort3D PGS

Nort3D PGS

Desenvolvemento de garras polivalentes para a manipulación de pezas, que inclúen a posibilidade de manipular pezas diferentes cunha mesma garra ou a posibilidade de aportar sistemas extra de control, detección ou procesos accesorios dentro da mesma garra.

RDC Works - Design To Print

RDC Works - Design To Print

Servizo que optimiza, desde o punto de vista industrial, a fase de deseño para a impresión de pezas en 3D  FDM ( Fused  Depositing  Modeling)

Sistema de Mantemento Predictivo e calidade

Sistema de Mantemento Predictivo e calidade

Solución para a predición de fallos e deterioros e a optimización de procesos produtivos, a través da analítica avanzada de datos.