En cumprimento da normativa vixente en materia de protección de datos, o Regulamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, do 27 de abril de 2016 (GDPR), Lei orgánica de protección de datos de carácter persoal (LOPDCP, 15/99), Regulamento de desenvolvemento da LOPDCP (Real decreto, 1720/2007, do 21 de decembro), proporcionámoslle a seguinte información:

Responsable do tratamento de datos persoais: Fundación Cluster de Automoción e Mobilidade de Galicia (CEAGA), con N.I.F. G-36.983.575, y con domicilio social en Avda. Citroën, 3 y 5 - Edificio Zona Franca 1ª Planta - 36210 Vigo. Correo electrónico: ceaga@ceaga.com
Propósitos do tratamento: A finalidade do tratamento é a xestión dos datos dos participantes que presentan os seus proxectos na plataforma BFA (Business Factory Auto: https://www.bfauto.es/).
Lexitimación: Consentimento expreso do interesado, así como a execución dun contrato.
Destinatarios: As transferencias realízanse ao resto de entidades que participan e cofinancian o proxecto BFA (IGAPE, Consorcio da Zona Franca de Vigo, Vigoactivo, Stellantis, GAIN e XESGALICIA), para o que se solicita o consentimento expreso do interesado.
A fotografía dos participantes no proxecto BFA (candidatos que presentan os seus proxectos, profesores, avaliadores e titores) tamén se podería publicar nas páxinas web e redes sociais dos socios para dar a coñecer certos eventos, para os que o expreso pídese o consentimento do interesado.
Non se farán transferencias internacionais de datos.
Dereitos: Ten dereito a acceder, rectificar e eliminar os datos, así como outros dereitos, segundo se explica na información adicional.
Información adicional: Podes consultar a información adicional na Política de privacidade e protección de datos que aparece no sitio web do proxecto BFA (https://www.bfauto.es/).

Consentimento para o tratamento dos seus datos persoais