1 proxecto innovador en 1 minuto: DFA, analíticas e Big Data

6
Maio
2020

Entrevista a DFA, analíticas e Big Data, proxecto participante na fase de aceleración da cuarta edición do BFA. Desenvolve unha plataforma software que se alimenta de datos de fontes moi heteroxéneas (sensores, sistemas de monitorización, variables de contorna, etc.) e combínaas para obter información aplicable en mantemento, optimización de procesos e recursos e apoio á toma de decisións.

Voltar ao listado de novas