20 proxectos de transformación dixital convidados a participar na cuarta edición do Business Factory Auto (BFA)

18
Novembro
2019

O Comité Executivo do Business Factory Auto (BFA) seleccionou 20 novos proxectos empresariais para participar na cuarta edición do BFA, que arrincará o próximo 9 de decembro, tanto a fase de aceleración como a de consolidación.

Esta cuarta edición bateu un récord de participación, debido a que se presentaron 104 proxectos de máis de vinte países, interesados en formar parte da aceleradora. Todos eles relacionados coa transformación dixital.

Os proxectos seleccionados responden os retos tecnolóxicos propostos polo Sector de Automoción de Galicia, trasladados ao BFA por diferentes compañías como:  Borgwarner, Denso, GKN, Groupe PSA, Grupo Copo ou Maier Ferroplast, entre outras.

Ademais, dos 20 proxectos convidados a participar hai 3 internacionais: un de Alemaña (na fase de aceleración) outro de Israel e outro de Holanda (ambos na fase de consolidación). Tamén hai proxectos provenientes de Universidades e Centros Tecnolóxicos, así como Spin Outs de empresas do Sector.

O balance da iniciativa BFA está a ser moi positivo tras tres edicións xa finalizadas e unha a piques de arrincar, debido a que se crearon 35 empresas (máis 14 novas nesta cuarta convocatoria) e máis de 252 empregos, cunha facturación de 33 millóns de euros en 2019. Ademais, cubríronse ocos na cadea de valor do Sector, principalmente relacionados coa Industria 4.0, e atraeuse talento e innovación á nosa Comunidade.

A nivel internacional, a aceleradora Business Factory Auto (BFA) foi recoñecida recentemente, pola iniciativa Startup Europe Awards da Fundación Finnova e a DG Connect, como o primeiro “Mobility Startup Europe House” por promover valores esenciais para a Comisión Europea como a innovación, o emprendemento ou o europeísmo. Estes galardóns europeos son os máis importantes outorgados ás empresas nestes campos e principalmente recoñecen o labor do BFA por achegar a realidade da Unión Europea a empresas do sector de automoción. Sen dúbida, este recoñecemento supón un novo respaldo internacional ao BFA, que xa obtivo dous trofeos europeos nos últimos meses: premio internacional á mellor práctica pola Asociación Europea de Axencias de Desenvolvemento Rexional  (EURADA) e, ademais, foi nomeado “rexional  partner” nos premios Startup  Europe  Awards, sendo a primeira aceleradora de automoción de Europa en conseguilo. 

Proxectos convidados a participar na cuarta edición

O Comité, integrado por representantes da Xunta de Galicia, o Consorcio da Zona Franca de Vigo, Groupe PSA e CEAGA, seleccionou, como convidados a participar no seu cuarto programa de aceleración, aos seguintes proxectos:

Ancora – Spin Off da Universidade de Vigo

Tecnoloxía para que as aplicacións móbiles conéctense directamente con máquinas ou calquera sistema produtivo, para así intercambiar información.

Augmented Reality Factory: 360º solutions – Startup

Plataforma web cloud ou en servidor local, que integra e xestiona solucións de realidade aumentada para a Industria 4.0.

Conectino - One Company Spin Out de Conexiona

Combinación de hardware, rede de datos e plataforma cloud, cuxa finalidade é a de poder conectar a sistemas ou máquinas industriais (retrofitting) e convertelas en máquinas 4.0 e coa posibilidade de ser interconectadas entre sí.

DataAir. Vixilancia de fugas de aire comprimido – Startup

Solución de baixo custo que permite a vixilancia de instalacións de aire comprimido para a detección temperá de fugas.

DFA, analíticas e Big Data - One Company Spin Out de Deicom

Plataforma software que se alimenta de datos de fontes moi heteroxéneas (sensores, sistemas de monitoraxe, variables de contorna, etc.) e combínaas para obter información aplicable en: mantemento, optimización de procesos e recursos, e apoio á toma de decisión.

Dixital Hunter Operator – One Company Spin Out de Optar Solutions

Operador de IoT industrial (IIoT) que poida despregar un conxunto de compoñentes e integralos para que se faga efectiva a dixitalización da industria.

Immersia – Startup

Xemelgos dixitais interactivos con visualización avanzada de datos e coa incorporación de Realidade Virtual e/ou Realidade Aumentada.

Lightkey Mobility - One Company Spin Out de LightBee

Sistema de acceso, validación e identificación mediante tecnoloxía VLC (Visible Lixeiro Communications), que emprega a infraestrutura xa existente, e orientado tanto ao acceso a planta como a vehículo.

Nort3D PGS – Startup

Sistema de garras polivalentes para o movemento de pezas multimaterial, adaptable tanto ás liñas de manipulación como aos almacéns loxísticos para carga e descarga.

Rdc works - design to print – One Company Spin Out RDC works GmbH

Metodoloxía que optimice, desde o punto de vista industrial, a fase de deseño para a impresión de pezas en 3D FDM (Fused Depositing Modeling).

A fase de consolidación para proxectos máis maduros contará coa presenza de 6 compañías da terceira edición e 4 novas que se incorporan á iniciativa. En total, esta fase contará cos proxectos:

Discoperi - Startup

Sistema de prevención de accidentes. Comprende os factores da estrada, calcula o nivel de risco para un condutor e alerta ao condutor se o risco é demasiado alto por adiantado.

DTView  3D - Several Companies Spin Out de Soltec Enxeñeiros, OPF e freelance

Lentes de realidade virtual, aumentada e mixta para ver o interior de máquinas, procesos, deseños ou fábricas cun alto nivel de detalle.

 FIR sensor for ADAS & AVs/AVS – Startup

Solución de percepción térmica de alta resolución para vehículos autónomos para a detección completa de obstáculos, mediante un sistema ADAS para permitir que os vehículos detecten, segmenten e analicen de maneira confiable a peóns, animais e obxectos.

Inmake Integra Additive Lean Manufacturing 2.0 – Startup

Plataforma online que ofrece un servizo integral para todo o proceso de fabricación de prototipos, útiles, ferramentas ou series mediante manufactura aditiva.

Mobocen V2 – Startup

Sistema de monitoraxe en tempo real de bombas hidráulicas para aumentar a vida útil e diminuír o custo de mantemento.

Optimización Loxística en Automoción – Startup

Control da dispoñibilidade e localización dos contedores para o transporte de pezas.

 SGS 4.0 – Startup

Sistema SGS (Safety Xeral Structure), consistente nunha plataforma para vehículo eléctrico que integra un bastidor distribuído, que mellora os estándares actuais de seguridade, refrixeración, lixeireza e confort.

 Unimate Flexible Mobile Robot V2.0 – Spin Out de Unimate Robótica

Solución que aúna un robot cun sistema de visión, que lle permite posicionarse nos postos de traballo de maneira precisa e segura, coa tecnoloxía dos AGVs, para poder desprazarse con autonomía pola planta.

VAX3D – Startup

Creación de manuais interactivos de realidade virtual, con inclusión de realidade aumentada, para os traballos de mantemento en máquinas ou células de fabricación industrial desde un único  interface.

Xabet – Startup

Consultoría en implantación de industria 4.0 e desenvolvemento de solucións dixitais modulares baseada no tratamento de datos.

 


20 proxectos de transformación dixital convidados a participar na cuarta edición do Business Factory Auto (BFA)
Voltar ao listado de novas