Inprosec-Auto: 1 proxecto innovador en 1 minuto

27
Marzo
2018

Entrevista coa empresa Inprosec-Auto, participante na segunda edición do BFA. Ofrece servicios e productos específicos de ciberseguridade nas fábricas.

Voltar ao listado de novas